#120767
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אני מניח שכוונתך למפסק אוטומטי מסוג תיבה יצוקה המושג מאמ”ת לא קיים בתקנות החשמל ולצערי לא ממש מגדיר את סוג המפסק האוטומטי המדובר.
  2. מפסקי תיבה יצוקה מתאפיינים בתקנים תעשייתיים ולכן אינם מאופיינים באופיינים שונים אלא יש להם מכנה משותף רק בהיבט של המנגנון התרמי שאסור לו להגיב בזרם העולה על 5% מהזרם הנקוב לזמן של שעתיים וחייב להפסיק תוך שעתיים לכל היותר ב-20% מעל הזרם הנקוב.
  3. במפסקים אלה רשאי כל יצרן ליצר הגנות בעלי אפיינים שונים והמשק מחליט במה משתמשים.
  4. זמני תגובת המנגנון התרמי במפסקים אלה מאפיין את זמני ההפסקה של המפסק בעומס תלת פאזי סימטרי. אין להשתמש באופיין המנגנון התרמי למציאת זמן הפסקת המפסק בקצר. מצבי קצר חייבים להפסק אך ורק באמצעות המנגנון המיידי