#120768
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. בטבעת גישור מרותכת היטב התנגדות בין קוצים ובניהם לפס השוואת הפוטנציאלים אינה עולה על 0.05mOhm.
  2. עכבת לולאת התקלה במתקן מאופס, שווה לעכבת הקצר בין פאזה לאפס.
  3. בנוהל חברת החשמל נדרש שהתנגדות הארקת שיטה של מקורות זינה מחברת החשמל לא תעלה על 2 אוהם.
  4. הארקת מבנה תלויה במידה רבה בשטחו ובהתנגדות הסגולית של הקרקע עליה הוא נבנה. יש אזורים שבהם היא קטנה בהרבה מ- 20 אוהם וישנם אזורים במיוחד בהרים או בחול שההתנגדות גדולה בהרקבה מהערך הנ”ל.