#120769
Magnus
משתתף

תודה רבה אריאל!

 

אכן הבנתי מקריאה בפורום שרכב חשמלי לחלוטין (לא היברידי) דורש בעצמו חשמל תלת פאזי כך שאולי אפילו 63 אמפר יהיה גבולי. מה שלא ברור לי הוא איך ימשכו חשמל מהלוח שלי כ- 15 קומות למטה לחניון והאם למעשה הועד לא יבקש מחח”י שתגדיל את החשמל המשותף בבנין ושממנו נמשוך חשמל לרכבים בחניון.

בכל מקרה מכיוון שיש אצלי כבר חשמל תלת פאזי והדירה תהיה חדשה ואחרי ביקורת חח”י לטופס 4 אני משער שרק עבור ההגדלה עצמה ידרש רק להעביר גידים עבים יותר למערכות הייעודיות וחיבורם ללוח החשמל (בהנחה שיהיה בו מספיק מקום ולא תידרש החלפת הלוח) והחלפת הפקקים בלוח ל-63 אמפר. על זה אני מניח שאוסיף עוד שקעים אבל האם אני מבין נכון שבמצב הזה עבודת ההגדלה עצמה איננה מסובכת מאוד שכן הדירה כבר “תקנית”?

לבסוף, הבנתי גם שמחלקת חל”ב של חח”י יכולה לדרוש ממני (באמצעות החשמלאי) לבצע עבודות שונות כהכנה להגעתם להגדלת התשתית. האם סביר להניח שבבנין חדש ידרשו ממני עבודות הכנה רבות?

 

חן חן!