#120770
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לא נתקלתי מעולם בציוד על במה באירוע שמוזן בזינה צפה.

ההזנה הנכונה באירוע צריכה להיות מוארקת באמצעות מערך אלקטרודות ומפסקים אוטומטיים כולם משולבי פחת.

במידה וקיים מצב כזה הוא במרבית המקרים בלתי חוקי ובלתי תקני ולכן צפויות להיות בעיות של יציבות המתח ולכן תקלות בציוד ההגברה.