#120775
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. מפתיע אותי שבבנין חדש לא הכנו תשתיות לטעינת רכב חשמלי.
  2. יתכן ובוצע חיבור לרכב החשמלי מהמונה של הדירה שנמצא בריכוז מונים.
  3. אם אכן תחליט להגדיל את גודל החיבור יחייב הדבר הגדלת שטח חתך מוליכי ההזנה ואז העלות בגין הקו המשודרג בין המונה לבין דירתך תהיה עליך.
  4. עבודת ההגדלה דורשת רק הגדלת שטח חתך המוליכים והגדלת המבטח הראשי. המחיר לא אמור להיות משמעותי.