#120778
lior84
משתתף

אריאל ערב טוב ותודה על המענה.<br />
במקום עבודתי היו מקרה שפקידות באחד המשרדים התלוננו על כאבי ראש,לאחר בדיקה,מצאו שמאחורי הקיר ישנו לוח קומתי,עשו לו מיגון קרינה (מפחים מיוחדים) ולאחר מכן כבר לא התלוננו על כאבי ראש<br />
היה עוד מקרה דומה במקום אחר,אבל הבעיה היתה בזרמים תועים בגלל איפוס כפול,לאחר שפתרו את הבעיה,הפסיקו להתלונן על כאבי ראש.

האם יש קשר כלשהו?