#120780
MOSH
משתתף

ערב טוב. נהניתי מאוד מהמידע הנ”ל, ועל כך תודה!

שאלה:

אם הבנתי נכון, הרי שלמעשה ניתן לחשב את ערך L.T המרבי (גם במדידות מתחת לרף התחתון של המכשיר), ובאופן שמחשבים נכון את ערך הסטייה (ואע”פ שעובר את ה30% בהרבה) וכפי שאריאל הסביר בטוב טעם.

א”כ מדוע אומרים באופן גורף שלא ניתן להשתמש במכשירים כנ”ל לבדיקת L.T במתקנים בעלי גודל חיבור גבוה? נכון שנדרשת לולאת תקלה נמוכה מאוד (מתחת לגבולות המכשיר), אך בהתאם למה שיציג המכשיר ובהתאם לחישוב הסטייה (הגם שתגיע למאות אחוזים), נוכל לדעת את הערך המרבי שייתכן לאור המדידה, ועפ”ז נוכל לדעת אם זה מספיק לגודל המפסק?