#120783
lior84
משתתף

יש משהו בדבריך לגבי ה”כאבי ראש” 😄

האם הצמדת מוליך פאזה לאפס או הצמדת שלושת הפאזות של אותו המעגל יפתור את הבעיה?<br />
האם במקרה זה,מתבצע קיזוז בין השדות?