#120797
alaa khalel
משתתף

אני לא שאלתי איך פותרים את הבעיה , השאלה שלי הייתה מאוד ברורה שאלתי למה כשהפסקתי את המא”ז הפחת לא קפץ וכאשר הפסקתי את המפסק לגוף תאורה הפחת המשיך לקפוץ.