#120800
Magnus
משתתף
  1. זאת דירת מחיר למשתכן שקיבלה היתר בניה לפני 3.5 שנים. מה שלא בתקן לא קיים, בטח תשתיות לרכב חשמלי.
  2. יתכן ואבדוק אך אינני אופטימי.
  3. הבנתי. האם מדובר בעבודה שאם היו עושים אותה לעוד אנשים בבנין ו/או בקומה זה היה מוזיל עלויות?
  4. הבנתי תודה!