#120803
aron david
משתתף

למאגנוס

מניסיוני הדבר הטוב ביותר הוא ליצור קשר עם החשמלאי המבצע של העבודה כעת וסכם איתו שכבר כעת יבצע את ההכנות הנדרשות שאתה מעוניין ולשלם לו ישיר על כך. כל שינוי אחר כך יעלה לך הרבה יותר.

הכנות מומלצות לדוגמא:

כבל 16 ממ לחיבור 63

או 25 לחיבור 80

צינור קוטר 32 למשאבת חום וכבל 6

כנל למדחס מזגן

ועוד