#120808
mosz
משתתף

שלום אריאל וחברי הפורום

שאלה יותר ספציפית לגבי טופס 3 של רשות הכבאות.. לצורך רישוי עסק

האם במבנה בשטח של 7*3=21מר המשמש כמטבח ובעל לוח (ביתי) עם ראשי של  3×25 נדרש להתקין מפסק ניתוק בחירום?

או שיש קריטריונים לדרישות הכבאות על פי גודל המבנה או גודל החיבור.. 

ת ו ד ה,

משה.