#120814
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בהחלט ניתן להסתעף ממעגל המוגן על ידי מא”ז של 16A ושטח חתך מוליכים של 2.5 ממ”ר באמצעות מוליכים בשטח חתך של 1.5 ממ”ר לתאורה בלבד.

ניתן לבצע זאת בשגרה לא רק אם נקלעים למצב זה.

הפיצול הנ”ל מותר אם הזרם של התאורה אינו עולה על 10A (מה שבלתי סביר שיתקרב אפילו)