#120819
nick
משתתף

שלום, תודה על המענה!

אני מייעד את המכשיר בעיקר לאיתור תקלות זליגת זרם להארקה וכן למדידת זרמים תועים במוליכי הארקה באופן כללי (מתכנן בהמשך לעבור הסמכה של בודק קרינה כך שהמכשיר יעזור גם באיתור זרמים הגורמים לקרינת ELF מוגברת במתקן).