#120827
difrentional
משתתף

אחת הבעיות שרבים מהכבלים עוברים ישירות  דרך יריעות ביטומניות למשל ועד לדוד.  לכן נדרש לשלוף את הכבל ולהעביר חדש מהדוד דרך הפיר ועד לדירה, עניין שאם לא עושים אטימה טובה באמצעות מסטיק איטום טוב  ובכמויות, עלול לגרום לנזילות (הלקוח לא כל כך מעניין אותו חוק החשמל ותקנותיו, הוא לא מוכן לשמוע על נזילות) במיוחד שכרגע חורף.  לכן חייב לבצע אטימה טובה ולעניות דעתי להעביר צינור מריכף  מקרבת הדוד ועד לתוך הפיר והלאה ולהשחיל כבל (במקום להשחיל רק  כבל שיושב לו בשמש וחשוף למפגעים). ואז לאטום טוב גם בקרבת יציאת הכבל מהמריכף וגם במקום חדירת הצינור דרך הגג. לא עניין פשוט מאחר וחשמלאים לא כל כך מעוניינים להתעסק בנושא אטימות הגג.