#120828
difrentional
משתתף

רק אתקן לגבי הכבל איך הוא עובר ישירות מהדוד בגג  לפיר עצמו. כך  שיתכן שזה לא המקרה  לנושא  שהעלתי באופן כללי לכבלים שעוברים ישירות דרך הגג