#120844
GuyShpeizer
משתתף

תודה אריאל על התשובה,

הקופסה תותקן על הקיר בגובה של 2.20 מ’ ולא נגישה ללא סולם, האם זו כוונתך בסמויה? 

האם תוכל לתת דוגמא לשילוט שעליי לדרוש שיופיע על הקופסה? 

 

תודה,

גיא