#120845
rafi1791
משתתף

שלום אריאל, 

האם מנקודת מבט של עמידות מוליך בקצר 1.5MM לפי זרם מיזערי להפסקת מבטח של 16 אמפר יחזיק מעמד 3.5 שניות בערך בעוד ש2.5MM יחזיק 11 שניות שזה יותר מ5 שניות עד לההפסקת הזרם ע”י המבטח. אי לכך לא עדיף להסתעף עם 2.5MM לתאורה?