#120848
evyatar1199
משתתף

אין שם קצר, פשוט צריך להחליף מהדקים אחרי המפסק הראשי.

אז אם אני מסכם את הפעולות:

  1. לבישת כפפות CLASS 00 ומשקפי מגן
  2. הורדת מתג המפסק המתואר למטה
  3. בדיקת העדר מתח
  4. נעילה ותיוג
  5. תחילת עבודה על המדקים

ואחרי העבודה:

  1. לבישת כפפות ומשקפי מגן
  2. פתיחת הנעילה והתיוג
  3. הרמת מתג המפסק המתואר

אני צודק?