#120866
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

אני סבור שההתקנה שתיארת היא אפשרית ובטיחותית.

עקרוני ניתן להעביר באותו צינור כבלים למטרות תקשורת ולחשמל אם בידוד הכבל שמשמש לתקשורת נבדק בעמידה במתח של 230/400  וולט והם משרתים את אותו צרכן.

ההפרדה באמצעות הצינור מבטיחה עמידה במתח.