#120869
Turi
משתתף

תודה. לפי מה שניראה מתכוונים לגשר בעזרת פס מהדקים של ארקה מקומה אחת לשתיים ושתיים לשלוש ולפי תשובתך משמע שצריך לקחת מפס”ה לכל דירה בנפרד