#120877
luz
משתתף

רפי שלום,

ראה בקובץ המצ”ב (בעמ’ 2) את אופיין הגבלת אנרגיית הקצר ע”י מא”ז מול יכולת ההכלה של מוליך, ראה שם שמא”ז C16A מגן מפני קצר על מוליך נחושת 1.5 ממ”ר בעל בידוד PVC , עד לזרם קצר צפוי של 6KA.

עומס לא צפוי, מכיוון שמדובר בזרם נמוך, קבוע וידוע מראש של תאורה. ולכן הדבר מותר.

לא מדבר כרגע על עדיפות להפרדה בין מעגלי כח למאור מהיבטים אחרים…

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):