#120884
arielsegal
מנהל בפורום

הנוסחה מתאימה לכל מצב כי היא מתייחסת לזרם ולמתח בקו ההזנה ולא בסלילי שנאי או מנוע.

רק כאשר מנסים לחשב זרם או מתח בסליל יש צורך להתייחס לשיטת החיבורים.