#120885
rafi1791
משתתף

שלום LUZ,

תבדיל בין זרם קצר מיזערי לבין זרם קצר מירבי. אני דיברתי על המיזערי זה שתי דברים שונים שפועלים בזמנים שונים עם טמפרטורה שונה. אגב ידוע מראש זה לא מדויק אתה לא מתכננן לטווח הקצר אתה מתכנן לטווח הרחוק אני מניח שלא לקחת בחשבון ירידה בהתנגדות של המוליכים אבק סדקים בבידוד וכו לאורך זמן או נזקים כאלה ואחרים שמעלים את הזרם.