#120887
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן על פי החישוב מוליך בשטח חתך של 1.5 ממ”ר אינו צפוי לעמוד בזרם קצר מזערי של 106 אמפר (6.6*In) במשך 5 שניות ואכן בידודו צפוי להפגע במקרה זה.

לעומת זאת מוליך בשטח חתך של 2.5 ממ”ר יחזיק מעמד בנקל.

אני התייחסתי לתקנה. בבדיקה שערכתי בעקבות התהיות שהועלו כאן אני מסכים כעת שדי מסוכן להסתעף ממעגל ששטח מוליכיו 2.5 ממ”ר למוליכים בשטח חתך של 1.5 ממ”ר במתקנים שמוגנים בשיטת TT או במתקנים שבהם צפוי להתפתח זרם קצר נמוך.