#120889
arielsegal
מנהל בפורום

לוי היקר כמו תמיד תשובה של אלוף.

אוסיף רק ואומר שברשת צפה מלבד קשיים גילוי מקום התקלה במתקן גדול קיים גם חשמול מזרם קיבולי.

במידה ואדם יגע במוליך מופע ברשת צפה המזינה מתקן שאורך מוליכי המעגלים יחד מגיע למספר מאות מטרים הוא צפוי להתחשמל מזרם קיבולי שילך ויגדל עם העליה באורכי המעגלים עד לזרם שיכול לגרום למוות.