#120893
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

זרם קיבולי קיים בכל מתקן חשמל מוארק ולא מוארק.

הקיבוליות היא בין המוליכים ובינם לבין האדמה.

מפסק אוטומטי הוא אמצעי ההגנה בפני חשמול (מגע של מוליך מחושמל בגוף מתכתי מוארק).

תפקידו להפסיק את הזרם במעגל בעת זרם יתר, במצבי קצר ובמצב של חשמול.