#120906
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בדיקת מתקן החשמל תתבצע על ידי בודק חשמל בלבד בהתאם לזרם המוגדר ברשיונו.

חתימת החשמלאי על במתקן היא על מתקן חדש או מתקן ששופץ לטובת הסמוי מהעין.

במידה ובמתקן יתגלו ליקויים המחייבים תיקון, יחתום החשמלאי המבצע על ביצוע התיקונים בהתאם לסעיפים שהוגדרו בדו”חות הבדיקות.