#120909
luz
משתתף

אריאל-

אמנם אני לא רואה לנכון לערב מעגלי תאורה וכח, אך בכל זאת חשובה לי ההבנה העקרונית כאן בשביל השלכות נוספות. אמנם אני מניח שהתקנה המתירה להסתעף במוליך 1.5 ממ”ר נכתבה כאשר האופיין הנפוץ היה L, והניתוק היה בזרם נמוך יותר. אך בכל זאת – בקובץ של ABB שצירפתי כאן בדיון (מצרף שוב את העמוד הרלוונטי), בגרף העליון של הגבלת I^2*t, זרם הקצר מתחיל מ 100A, ונראה שבזרם כזה האנרגיה שתעבור במוליך נמוכה בהרבה מהאנרגיה שהמוליך יכול להכיל. אמנם הדוגמא שכתובה בצד היא שמא”ז B16 מגן על מוליך 1.5 Cu-PVC, אך כתוב שהגרף הוא גם עבור אופיין C. כמו כן בגרף השני באותו עמוד, נראה שמוליך בעל בידוד PVC יכול לעמוד בזרם של Iz*10 ללא מסירת חום לסביבה, במשך 5 שניות, ובזרם נמוך יותר למשך זמן רב יותר. הזרם Iz של מוליך 1.5 בעל בידוד PVC בצינור שבקיר מבודד, הוא 14A. כך שאם זרם של 106 אמפר ייפסק תוך 5 שניות, המוליך אמור לעמוד בזה. אמנם אם החשש הוא לזליגה חלקית, שתגרום לזרם קצת יותר נמוך, זה עדיין בעייתי – אך אין לדבר סוף.

אשמח להבנה אם והיכן טעיתי בהבנת האופיינים הנ”ל.

 

ל Turi – לגבי מותר/אסור יענה אריאל, אך ישנם כמובן שיקולים נוספים לא לערב תאורה ובתי תקע. אין סיבה שבגלל מכשיר תקול המחובר לבית התקע תכבה גם התאורה… והדבר גם בעייתי מבחינת פיקודים ע”י חשמל חכם/שעון שבת וכד’. ממליץ להשתמש ב”היתר” הנ”ל רק לצורך תאורה לא משמעותית, כגון מנורת קיר ליד בית התקע (“מנורת לילה”) וכד’.

לרפי – התקנה מדברת על מוליכים מבודדים ב PVC. לעומת זאת, בכבל N2XY (בידוד המוליכים הוא XLPE, אך המעטה עשוי PVC) מותר להגן על מוליך 1.5 ממ”ר מפני עומס יתר על ידי מא”ז של 16A, אם כי לא נהוג.

אשמח לתיקון אם טעיתי במשהו, ותשועה ברוב יועץ.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):