#120919
999Eldad
משתתף

קבלו תיקון.התכוונתי לומר:

2)המעגל של המזגן(דרך מגעי הכח)מוגן ע”י המא”ז(20A)בלוח החשמל

אבל מה בנוגע למעגל הפיקוד?אם אני לוקח פאזה דרך המא”ז(20A)

גם להזנת הסליל,האם זה אומר שאני חייב להשתמש במוליכים בשטח חתך

4 ממ”ר כמו שבמעגל הכוח,אפילו שהזרם במעגל הפיקוד נמוך?…

 

ולא 4A כמו שבטעות הקלדתי.

תודה.

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני חודש, ‫3 שבועות ע"י 999Eldad.