#120921
Adnan
משתתף

ברכות על קבלת הרישיון רומן,

 

אריאל, אשמח לנסות לענות על כמה שאלות שהתעניינתי בהם מתוך השאלות ששיתף רומן :

שאלה 2 –

משנה מתח בדרך כלל עמידים במתחי יתר של 1.9XUN למשך כ 8 שעות, הם נדרשים לעמוד במתחים אלו בגלל שהם נדרשים לפעמים להיות מותקנים ברשתות בעלות נקודה מוארקת דרך סליל כיבוי או שלא מוארקות כלל, מה שאומר שבמקרים של קצר לאדמה המתח הפאזי עלול להגיע למתח שלוב לזמן ממושך.

שאלה 5 –

העברה שקטה – אם הבנתי את השאלה נכון, אני מניח שהכוונה כאן היא מעבר למעקף תחזוקה עם אפשור אספקה רציפה לעומס שבצד המוצא של האל פסק.

מותר מקבילות בין מתח מוצא ה UPS לבין הרשת למשך שניה, היום אמצעי מיתוג הם אוטומטיים וכן זה אפשרי, בגלל העובדה שקיים שנאי מבדל במוצא ה UPS אין דאגה מבחינה רציפות האפס.

שאלה 8 –

מתנע טרמו מגנטי בדירה  – לדעתי אסור לשימוש, אני עושה אנלוגיה לאופיין K שמוגדר לשימוש תעשייתי, אז לדעתי גם מתנע טרמו מגנטי שהוא בעל תגובה מגנטית בזרמים גדולים גם יהיה אסור כי הוא בעל אופי תעשייתי גם.

תודה