#120926
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן יש צדק בדבריך,

אנרגית המעבר שמתוארת בגרפים מתייחסת להתכת המוליכים ולא לפגיעה בבידודם והאנרגיה בציר Y מחושבת לפרק זמן של 10 מילישניות ולא לאורך 5 שניות.

כמו שכתבתי אני מסכים שבידוד מוליכים בשטח חתך 1.5 ממ”ר צפוי להפגע במידה וקצר מזערי ימשך 5 שניות או יותר.