#120928
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. המגען חייב להתאים לזרם האפשרי במתקן כלומר ל- 20A.
  2. זרם הפיקוד למגען קטן בהרבה מהזרם החולף דרך המגעים והוא ברמה של כ-עשירית אמפר. לפיכך ניתן להשתמש במוליכים בשטח חתך של 1.5 ממ”ר להזנת הפיקוד למגען