#120937
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

1. בתקנות החשמל קיימת הגדרה ברורה מתי ניתן לבצע עבודות במתקן חשמלי חי או בקרבתו.

2. אספקת חשמל רציפה בקניון אינה נכללת במסגרת זו מאחר וניתן לבצע עבודות תחזוקה בלילות או בסופי שבוע.

3. עבודה במתקן חשמלי חי גם אם נערכת בסוף חייבת להיות בהתאם לתקנות החשמל ובפיקוח, נוכחות, השגחה ואחריות של בעל רשיון חשמלאי מהנדס ועם פקודה כתובה מפורטת וחתומה.

4. בכל מקרה אנשי הצוות המבצע חייבים להיות מיומנים ובקיאים בעבודה במתקן חשמלי חי ובקרבתו. גם אני מבצע סדנאות כאלה שנמשכות 3 ימים להטמעת הנושא ותרגולו. במסגרת זו מתבצעות עבודות בלוחות חיים.