#120950
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לשאלה זו אין לי תשובה טובה ואמשיך לחפש. סברה אחת מתייחסת למגע רופף כי פחות מקפידים על חיזוקו, שניה לעובדה שבמוליך האפס יש יותר הרמוניות מאשר במוליכי הפזות.