#120968
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. ניתוק מוליך אפס גורם לשינוי המתחים בצרכנים האחרים בכל פעם שמתווסף או נשרף צרכן. לפיכך צרכנים שבהם עולה המתח מעל המותר נשרפים ושוב משתנה האיזון וכך הלאה.
  2. התקנת ממסר זיהוי ניתוק אפס (אי סימטרית מתחים) יכולה לעזור, התקנת מגני מתח יתר לא תעזור כלל מאחר והם עצמם נשרפים ממתח יתר שנמשך מעבר לכמה עשרות מיקרו שניה.