#120971
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כשמעגל מנותק בלוח ויש מגע בין אפס להארקה מפסק המגן עשוי להפסק.

כשמוליך פאזה נוגע בהארקה והמא”ז מופסק לא צפוי מפסק הפחת להפסק (לא אם כן מדובר במגע בין אפס להארקה דרך המכשיר)