#121003
arielsegal
מנהל בפורום

במוליך האפס קיים פוטנציאל מסויים בשל אי אזון בין זרמי הפאזות במתקן כולו.

בעת מגע של מוליך אפס בהארקה, זורם זרם במוליך האפס ולא זורם בפאזה, ולכן המפסק נפסק.