#121007
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

1. הנושא מורכב ותלוי במרחק הגנרטור מהמבנה בשיטת ההגנה בפני חשמול במבנה ועוד… ממליץ להעזר במצגת גנרטורים שנמצאת בלשונית מאמרים. מפסק 4 קטבי יכול לענות לכל המצבים

2. במידה וקיימת מערכת אל פסק במתקן שאתה מעוניין בהמשך פעולתה בעת ההחלפה, ממליץ על ביצוע הארקת האפס שלה לפה”פ למשך ההחלפה בלבד וניתוק החיבור מיד בסיום ההחלפה.