#121015
itamarpadel
משתתף

תודה רבה על התשובה.

מעוניין להבין בברור את התשובה בסעיף 2.

האם הכוונה שזו חלופה לניתוק 4 מגעים עם שנאי מבדל?

האם בחיבור כזה ניתן לוותר על שנאי מבדל?