#121020
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן צדקת במתקן המוגן בשיטת TT יש להקפיד על גישור המונה ובמבנה מאופס יש להקפיד על הפרדה בין צנרת המים המתכתית הפנימית לבין הצנרת החיצונית.