#121024
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. אני מבין שאת המתכוון ל- MVA ולא ל- kVA וכוונתך כנראה לשנאי יבש.
  2.  הסיבה לשני ערכים נובעת מההספק ללא אוורור מאולץ (מאווררים) או בתוספת מאווררים.