#121026
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הפנלים אמורים להיות מוגנים בזינה צפה.

הארקה תפקידה לחבר את הקונסטרוקציה המתכתית למשגוח כדי לזהות בעיה בזינה הצפה.

מזכיר אין להשתמש בשיטת TN-S באתר חקלאי.