#121028
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. התקנות מאפשרות הגנה על מבנה כמתואר באמצעות מפסק פחת כהגנה בלעדית.
  2. לא ציינת מהי ההתנגדות ביחס למסת האדמה של מערך האלקטרודות שהותקן.
  3. ראוי לשקול שיפור מערך האלקטרודות שמשמשות כהגנה.
  4. יהיה צורך להשתמש בסדרת מפסקי פחת ולכנן בניהם סלקטיביות. מציע להיעזר בבודק המתקן.