#121033
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. גובה אמצעי ההפעלה בלוח צריך להיות בין 0.5 ל-2.0 מטר. לא מדובר בלוח דירתי.
  2. בשטח החניון ניתן להתקין את הכבלים בתעלות רשת בתאני וכל כבל יהיה בצינור משולט בצורה ברורה כל מספר מטר לגבי יעודו.
  3. את גודל החיבור לא מתכננים לפי הזרם המרבי של עמדה. נהוג להתחשב במרחק הנסיעה הממוצע של כלי רכב ולתכנן שזרם הטעינה יאפשר טעינה מלאה בכל יום (עם חריגים במידה מסויימת). רכב בארץ עובר בממוצע כ- 50 ק”מ ביום. 
  4. התקנים הנ”ל מגדירים זמנים וזרמי פעולה של מפסקי פחת.