#121038
ziondavidi
משתתף

לא כ”כ הבנתי את הכוונה.

במקרה המתואר הנך יכול לחבר את יציאת המפסקים הללו ישירות לפסי הצבירה של הלוחות המוזנים.

הכוונה שלך זה אם אני מתקין מפסקי 100 אמפר צמוד לגנר’?

אז אני יכול לחבר ישירות לפסי צבירה?

לא כ”כ הבנתי את התשובה.

  • אני יודע שבחוק החשמל חייב להתקין צמוד למפסק של הגנר’ את המפסקים הנ”ל.

השאלה שלי האם אפשר לאשר מתקן כמתואר מעלה כשההבנה הברורה היא שלא יכול לעלות זרם מעל 100 אמפר על הכבלים כי הרי הגנת זרם קצר כן קיימת של 630 אמפר.

ולא יכול להתפתח זרם מעל לזרם של המפסק הראשי בלוחות שמותקנים.

האם זה קריטי אם המפסק שמגביל את זרם העבודה הוא רחוק 4 מטר מהגנר’.

אם כן אשמח לדעת למה קריטי.

בברכת חג שמח 

ותודה מראש על תגובתך.