#121039
Adnan
משתתף

קובי שלום,

מפסק מגן המשמש כהגנה בלעדית חייב לנתק את המתקן בשלמותו (חייב להיות מותקן בטור למפסק הראשי),

לכן במתקן שמוגן ע”י מפסק מגן המשמש כהגנה בלעדית לא ניתן להסתעף לפניו למעגל אחר, לדעתי הדרך הנכונה היא להחליף את אותו מפסק מגן לסוג B, לא רק במתקנים עם עמדות טעינה, אלא בכלל במתקנים שיש בהם ריבוי התקני DC (מערכות פוטו וולטאיות, עמדות טעינה, וסתי תדר, אל פסק וכו’).

יש כבר פניות למנהל החשמל בנושא זה.