#121046
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

כפי שפרטתי. זו ההתקנה היחידה האפשרית. (התקנת 2 המפסקים האוטומטיים ל-100 אמפר בלוח גנרטור)

בדרך זו אתה פטור מהתקנת מפסק בלוח המוזן.

כל הפחתה בשטח חתך מחייבת התקנת מבטח.