#121050
Turi
משתתף

 א.האם המיקום של הפס והקופסה תקין                ב.חיבור הפס לפלח על ידי בורג איסקורית         ג.שטח חתך של ארקה לאלקטרודה 10 ממ          ד.ישנו כבל ארקה 16 ממ שעובר עד קומה 4            האם יש צורך בכבל ארקה נוסף                      ה. החיבור בפס השוואה קטן בכל קומה ללוח על ידי ארקה 10 ממ             

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):