#121053
Turi
משתתף

תודה רבה ברכות והצלחות.                                   שאלה נוספת ישנו בית אבות ושני רכבות של בתי קרקע בערך 10 דירות כל רכבת דירות .בלוח החשמל הראשי של כל רכבת טמון כבל ארקה 25 ממ מחובר לפהפ ומהפס כבל ארקה לכל דירה משום מה לא היה ערך תקין ברכבת דירות אחת אז עשו גישור על ידי כבל ארקה 10 ממ מפהפ של הרכבת השניה ויצא ערך תקין האם יש צורך בתיקון תודה